Dzień Barwy 2021. Barwa w komunikacji wizualnej
19 listopada 2021
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
Aula w Gmachu głównym przy Placu Matejki 13,
31-157 Kraków

Konferencja będzie transmitowana online, bez konieczności rejestracji.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WYDARZENIA
9.00 – 9.45 Rejestracja prelegentów i uczestników stacjonarnych

10.00 – Otwarcie konferencji – J. M. Rektor ASP prof. Andrzej Bednarczyk

10.10 – Wprowadzenie do tematyki konferencji – dr hab. Agata Kwiatkowska-Lubańska, prof. ASP Kraków

10.20 – dr hab. Monika Wojtaszek-Dziadusz, prof. ASP, Kraków
Barwa w służbie jej królewskiej mości Informacji

Barwa w komunikacji wizualnej pełni wiele funkcji. Może porządkować, informować i ostrzegać – wszystko zależy jednak jej od właściwego użycia. Zadaniem projektanta jest takie zastosowanie barwy, aby jak najpełniej wykorzystać jej potęgę. Jednym z ważnych zadań komunikacji wizualnej jest przekładnie „nudnych” danych liczbowych na język wizualny, nazywanym często graficzną interpretacją danych. Język wizualny, bywa zaś opary na systemach barwnych, pozwala na pokazanie informacji zawartej w liczbach w sposób niebudzący wątpliwości i zrozumiały bez konieczności znajomości specyficznego środowiska interpretacji danych.

10.40 – dr hab. Agnieszka Nawrocka, prof. ASP, Katowice
Kolorystka w projektach systemów informacji wizualnej

Podstawowym elementem wspierającym budowanie systemów informacji wizualnej jest kolor. Wspomaga zauważalność, hierarchie ważności informacji oraz nadaje projektom SIW unikatowego charakteru wizualnego. O jego zastosowaniu, wyzwaniach projektowych i nie tylko opowiem na podstawie przykładów zrealizowanych projektów SIW.

11.00 – dr hab. Barbara Widłak, prof. ASP Kraków
Barwa w systemach heraldycznych uniwersytetów

Wystąpienie dotyczy systemu identyfikacji wizualnej uczelni krakowskich:
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Collegium Medicum UJ w Krakowie, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytetu Papieskiego JPII w Krakowie, Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu. Wszystkie systemy posługują się herbami, co oznacza, że tworzone są według ściśle określonych reguł heraldycznych powstałych w średniowieczu. Przedstawię jak wygląda stylizacja opracowanych przeze mnie znaków oraz moja propozycja dostosowania barw we współczesnych identyfikacjach heraldycznych.

11.20 – 11.40 przerwa kawowa

11.40 – dr Agnieszka Jankowska-Marzec, ASP Kraków
Gry barwne. Kolor w sztukach wizualnych

Wystąpienie poświęcone będzie znaczeniu koloru w sztuce współczesnej (malarstwie, grafice, fotografii, rzeźbie itp.). Opierać się będzie na badaniu ankietowym jakie prelegentka przeprowadziła w środowisku artystów i artystek miasta Krakowa, zarówno akademickim, jak i działającym poza nim. Obejmować będzie artystów należących do różnych generacji i tworzących w rozmaitych mediach.

12.00 – dr hab. Robert Sowa, prof. ASP Kraków, dr hab. Marcin Koszałka, Szkoła filmowa w Katowicach
Dramaturgia koloru w filmie

Proces tworzenia 'genealogii’ barwnej filmu w kontekście założeń dramaturgicznych i kreacyjnych. Psychologiczne aspekty gamy barwnej jako czynnika budującego znaczenia i odbiór obrazu filmowego. Film jako sztuka wizualna posługują się kolorem na równi z grą aktorską czy dramaturgią narracji w celu zbudowania oczekiwanej ekspresji wyrazu artystycznego. Niezależnie od gatunku filmowego operujemy świadomie wybranym kodem wizualnym ( w tym kolorystycznym) aby uzyskać zamierzony efekt dramaturgiczny. Kolor w filmie może być zatem elementem budującym przekaz i ekspresję wyrazu. Wykład przybliża różne strategie działania reżysersko-operatorskiego w tym zakresie na przykładach malarstwa, fotografii i wybranych filmów stanowiących kanon historii sztuki filmowej. Strategie zmierzające do uzyskania poprzez odpowiednio dobrany 'genotyp’ kolorystyczny filmu oczekiwanego efektu dramaturgicznego.

12.20 – dr Justyna Tarajko-Kowalska, Politechnika Krakowska
Kolor jako komunikat w architekturze

W prezentacji omówione zostaną przykłady zastosowania koloru w architekturze jako swoistego komunikatu. Historycznie kolor często był wykorzystywany dla przekazywania pewnych treści, zarówno przez architektów – twórców budynków, jak i ich użytkowników. Niektóre kolory służyły do oznaczania obiektów o określonych funkcjach, inne do wyróżniania, a nierzadko stygmatyzowania pewnych osób lub grup społecznych i zamieszkałych przez nie przestrzeni. Nierzadko ściany budynków były traktowane jak swoista tablica ogłoszeń, a przekaz niesiony przez dany kolor był zrozumiały dla ogółu społeczności. Również współcześnie kolor często używany jest w architekturze jako komunikat, głównie jako identyfikacja firmowa. Równocześnie część informacji barwnych, ukształtowanych w czasach historycznych nie straciła na aktualności i wciąż pozostają czytelne w otaczającej nas przestrzeni.

12.40 – dr hab. Agata Kwiatkowska-Lubańska, prof. ASP Kraków
Niedoskonała pamięć koloru

Barwa wspomaga selekcjonowanie informacji i ich zapamiętywanie. Jednak czy rzeczywiście nasz mózg pozwala na precyzyjne odtworzenie z pamięci barw, podobnie jak dzieje się to w przypadku dźwięków. Czy istnieje absolutna pamięć koloru? W jaki sposób wrażenie barwy przekazane zostaje z krótkotrwałej do długotrwałej pamięci? Czy niektóre barwy łatwiej zapamiętać niż inne? Wszystkie te pytania mogą być istotne zarówno dla artysty, jak i dla projektanta. Postaram się spróbować na niektóre odpowiedzieć, bazując zarówno na literaturze naukowej, przeprowadzonych ze studentami doświadczeniach oraz własnej pracy projektanta kolorystyki.

13.00 – 13.40 przerwa na lunch

13.40 – mgr Monika Jenowein-Patyczek, ASP Gdańsk
Kolorowe igrzyska odgrywane przez artystów

Dzięki możliwości zastrzegania sobie praw własności intelektualnej, postępom naukowym i syntetycznej produkcji pigmentów, barwników i farb, w sektorze sztuki pojawiły się nowe reguły gry. Kolor jest nie tylko narzędziem czy surowcem, ale sam staje się przedmiotem artystycznej kreacji. Trend ten wpłynął na charakter produkcji i sprzedaży dzieł sztuki. Nie wartość artystyczna, okazuje się w takich artefaktach najważniejsza, ale bycie pierwszym na rynku sztuki i posiadanie ekskluzywnego i opatentowanego prawa do stosowania pigmentu. Prawdziwa walka toczy się w/na naszych oczach o kolejny ułamek procenta nasycenia barwy, które może rozróżnić przeciętne ludzkie oko.

14.00 – dr hab. Bożena Groborz, prof. ASP Kraków
SNEAKER – nowe kody barwne w ubiorze?

Sneakers, trainers, buty sportowe, „adidasy”, tenisówki, trampki, pepegi czy cichobiegi – bez względu na to jak je nazwiemy – to wygodne(?) obuwie o sportowym rodowodzie jest jednym z najwyraziściej zarysowanych zjawisk w modzie ostatnich lat. Przyjmując na siebie podobną rolę jak wcześniej t-shirt, sneakersy przełamują stereotypy, są wyrazem protestu, luksusu, są obecne w życiu politycznym i sztuce. Cokolwiek by o nich nie mówić – nie są bezbarwne – ich kolorystyka ewoluowała, wywoływała kontrowersje i, krok po kroku, wprowadzała zmiany do naszego myślenia o barwie w ubiorze.

14.20 – dr hab. Anna Kmita, prof. ASP Katowice
Kolorystyka w ceramice okolicznościowej. Projekt zestawu barw i faktur na przykładzie realizacji  „Ckliwie na szkliwie” – osobista kolekcja wspomnień na ceramicznych talerzach.

Projekt dotyczy dokumentacji obiektów wzornictwa – tradycyjnych talerzy okolicznościowych. Praca badawcza i projektowa zawierała opracowanie kolorystyki i technologii zdobienia unikatowych talerzy ceramicznych. Cały proces składa się z opracowania osobistej opowieści (wywiady i warsztaty), projektowania palety kolorystycznej i graficznych dekorów kalkomanii, do dowolnej personalizacji przez uczestników, aż do finalnego efektu projektu – indywidualnego talerza pamiątkowego. „Ckliwie na szkliwie” stało się impulsem dla kultywowania pamięci i budowania wspólnoty opartej na śląskiej tradycji.

14.40 – dr hab. Ewa Pawluczuk, prof. ASP Kraków
Niebieski – chłopczyk? Różowy – dziewczynka? Czy znaczenie i symbolika kolorów wpływają na decyzje projektantów komunikacji wizualnej?

Postanowiłam zgromadzić, czerpiąc z popularnej skarbnicy wiedzy jaką jest Internet, jak najwięcej informacji na temat symboliki i znaczeń, jakie przypisuje się podstawowym kolorom stosowanym w projektowaniu graficznym. Spróbuję uporządkować je, zwracając uwagę na to, że często właściwości i symbolika im przypisywane w różnych źródłach pokrywają się, ale również często wzajemnie sobie przeczą. W dobie globalizacji, która mimo wszystkich przeciwności natury i polityki ciągle jest obecna na naszej planecie, musimy też wziąć pod uwagę różnice kulturowe, które powodują, że kolory dla poszczególnych nacji mają odmienne znaczenie.
Czy zatem wiedza na ten temat jest rzeczywiście wykorzystywana i czy odbiorcy naszych projektów zwracają na to uwagę w ich zrozumieniu i ocenie?
Spróbujmy się nad tym zastanowić.

15.00 – mgr Krzysztof Kućma
Porozmawiajmy o kolorach – czyli jak efektywnie komunikować barwę na odległość

Pandemia stała się czynnikiem wymuszającym dostosowanie komunikacji barwy do zwiększonych potrzeb. Prezentacja pokaże praktyczne rozwiązania umożliwiające stworzenie skutecznej wymiany informacji o barwie w bardzo wielu obszarach. Zaprezentowany zostanie jednolity system umożliwiający w pełni zdalne czynności:
1. kalibrację, weryfikację, ewaluację oraz synchronizację monitorów i wyświetlaczy.
2. ocenę i synchronizację warunków oświetleniowych
3. wielowątkowy pomiar barwy oraz cech powierzchni obiektów
4. kontrolę procesu wytwarzania obiektów
5. ocenę osobniczych cech – osobisty próg tolerancji, osobnicze cechy określające metameryzm obserwatora

15.20 – 15.40 przerwa kawowa

15.40 – Wystąpienie studentów II roku I st. Wzornictwa, Wydziału Form Przemysłowych
Cztery kolory: #niebieski, #zielony, #czerwony, #żółty

16.00 – Zuza Skolias, dr Dawid Kozłowski
Barwa dźwięku – set audiowizualny

16.20 – Zakończenie konferencji