Organizatorzy Konferencji
Wydział Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie

Partnerzy Konferencji

  • Urząd Miasta Krakowa – „Sztuka do rzeczy – design w Krakowie”
  • RZECZ PIĘKNA Fundacja Rozwoju Wydziału Form
    Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Komitet Organizacyjny

  • przewodnicząca – dr Agata Kwiatkowska-Lubańska
  • dr Bożena Groborz
  • mgr Marta Osipczuk