Xaviere Ollier – główny gość konferencji
Francuska projektantka barwy. Doktorat w dziedzinie sztuk użytkowych w roku 2015; „Miejska poetyka designera-kolorysty” – Laboratoire de Recherche en Audiovisuel – Savoirs, Praxis et Poïétiques en Art (LARA-SEPPIA), University Toulouse Jean-Jaurès. Współzałożycielka studia projektowego Nacarat Color Design, od ponad 10 lat brała udział w różnego rodzaju projektach kolorystyki. Odpowiedzialna za zarządzanie kompleksowymi wdrożeniami dotyczącymi barwy w przestrzeni publicznej miast takich jak Toulouse, Nîmes, Lille i Grenoble. Prelegentka wielu międzynarodowych konferencji i autorka artykułów o barwie. Wykłada w University Toulouse Jean-Jaurès.

Anna Babicka
Wydział Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. A. Gepperta we Wrocławiu. Konserwator – restaurator malarstwa i rzeźby polichromowanej, rzeczoznawca ORKDS ZPAP,rzeczoznawca MKiDN. Dyplom UMK w Toruniu , doktorat Uniwersytet Wrocławski. Pracuje na Wydziale Malarstwa i Rzeźby ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu. Konserwuje i restauruje malarstwo sztalugowe, ścienne oraz rzeźbę drewnianą polichromowaną. W swej działalności wykonuje także badania stratygraficzne elewacji i wnętrz zabytkowych budynków. Jest autorem wielu programów prac konserwatorskich, nadzoruje także prace wykonywane przez innych konserwatorów dzieł sztuki.
Własne osiągnięcia konserwatorskie prezentowała na kilkunastu wystawach zbiorowych oraz trzech indywidualnych w Polsce i w Europie.

Bożena Boba-Dyga
Artystka działająca w obszarze korespondencji sztuk – literatury, sztuk wizualnych, muzyki i teatru, konserwatorka dzieł sztuki. Absolwentka krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Zajmuje się poezją, prozą (felietony, opowiadania), publicystyką artystyczno-naukową oraz reportażem i redakcją, konserwacją dzieł sztuki, zwłaszcza architektury, kompozycją i śpiewem piosenek artystycznych, soundartem, improwizacją, intermediami, malarstwem, rysunkiem i fotografią. Jest animatorką kultury, założycielką i prezesem Fundacji Art Forum, pomysłodawczynią i dyrektorem Krakowskiego Festiwalu Akordeonowego, członkinią m.in. ZPAP (wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki przy Zarządzie Głównym, założycielka i opiekunka Koła Młodych Okręgu Krakowskiego), SPP, TPSP, Muzyki Centrum, ZAiKS i STOART.

Agnieszka Jackowiak
Kulturoznawczyni, rękodzielniczka, edukatorka w zakresie dawnych technik włókienniczych: przędzenie, tkanie, filcowanie; badaczka i dokumentalistka tradycyjnego rzemiosła. Zrealizowała filmy dokumentalne i instruktażowe o polskich tradycjach tekstylnych: „Diabelska maszyna”, „Czarny, biały i kolorowy”, „Tkactwo w warsztacie”. Na co dzień prowadzi sklep/pracownię Hobby-Wełna, gdzie organizuje warsztaty, pokazy, zajęcia dla dzieci, wydarzenia promujące rozwój rzemiosła, np. Dzień Tkaczki, Dzień Przędzenia w Miejscach Publicznych. Współpracuje z instytucjami przyrodniczymi, regionalnymi, społecznymi i placówkami edukacyjnymi. Współpracuje z Fundacją Tres, realizując projekt RGB – Regionalna Grupa Barw, dotyczący archiwizacji nazw regionalnych oraz przypisanych im kolorów, charakterystycznych dla tkactwa ludowego Centralnej Polski.

Monika Jenowein-Patyczek
Artystka zajmująca się różnymi dziedzinami sztuk wizualnych. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Malarstwa i Grafiki ASP w Gdańsku na kierunku Grafika Projektowa. Prowadziła własne studio artystyczne w Londynie, które zaowocowało zaproszeniami przez międzynarodowych kuratorów do publicznych instalacji oraz wystaw zbiorowych i indywidualnych. Współpracuje z ASC Galerią w Londynie i grupą artystyczną WL4 w Gdańsku. Od 2016 prowadzi zajęcia między innymi z „Wiedzy o kolorze” ze studentami Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Od 2017 roku jest również studentką Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich. Tematem jej pracy doktorskiej jest „Artystyczna identyfikacja mostów i bram w Gdańsku”. Praca jest interdyscyplinarnym projektem, łącząc wiedzę o kolorze z różnymi dziedzinami sztuki jak grafika projektowa, wzornictwo i rzeźba.

Przemysław Kowalski
Dr inż. ogrodnik, nauczyciel akademicki. Od 2004 roku pracuje w Instytucie Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Autor publikacji w zakresie zielonej infrastruktury miasta oraz zrównoważonego rozwoju ośrodków sportowych w krajobrazie. Wykłada zagadnienia związane z szatą roślinną, w tym głównie z zastosowaniem roślin zielnych w architekturze krajobrazu. Od 1997 r. aktywnie działa w zakresie projektowania i wykonawstwa terenów zieleni prywatnej i publicznej. Ma na koncie liczne realizacje terenów zieleni, w tym projekty z wykorzystaniem roślin zielnych. Systematycznie poszerza swoją wiedzę w tym zakresie, poprzez analizę kompozycji roślinnych w przestrzeniach publicznych oraz tych, tworzonych na potrzeby wystaw ogrodowych w krajach Europy Zachodniej.

Agata Kwiatkowska-Lubańska
Projektantka wzornictwa specjalizująca się w tematyce barwy. Temat rozprawy doktorskiej: „Barwa w kształtowaniu tożsamości marki”. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Autorka wielu artykułów z zakresu wiedzy o barwie i prelegentka biorąca aktywny udział w polskich i międzynarodowych konferencjach. Konsultantka kolorystyki współpracująca z firmami z branży farb, lakierów oraz wyposażenia wnętrz. Uczestniczka zespołów zajmujących się prognozowaniem trendów barwnych. Pasjonatka wszystkich zagadnień z zakresu nauki o barwie, organizatorka cyklu konferencji „Dzień Barwy” w Krakowie. W latach 2008-2012 prodziekan Wydziału Form Przemysłowych w Krakowie, 2012-2018 kierownik Zakładu Wzornictwa PWSZ w Tarnowie.

Agnieszka Łakoma
Artystka sztuk wizualnych, graficzka, autorka obiektów przestrzennych. Absolwentka Wydziału Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Doktor sztuki w dyscyplinie sztuki artystyczne. Od 2013 roku pełni funkcję Plastyka Miasta Krakowa. W ostatnich latach realizowała i konsultowała projekty mające na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego i promocję miasta. Jest autorką „Katalogu Dobrych Praktyk” przedstawiającego wzorce i zasady lokalizacji nośników informacji wizualnej w Krakowie, współautorką koncepcji świątecznych iluminacji i dekoracji świetlnych „Wyspiański” w latach 2018-2020 oraz konsultantem wdrożonego projektu „Księgi identyfikacji wizualnej pojazdów komunikacji miejskiej w Krakowie”.

Marta Osipczuk
Projektantka wzornictwa, specjalizująca się w dziedzinie CMF. W 2014 roku ukończyła kierunek Wzornictwo na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, od 2017 roku asystentka w Katedrze Przestrzeni i Barwy na macierzystej uczelni, od 2018 roku również doktorantka – temat pracy: Wiedza i praktyka z zakresu CMF (Colour, Material, Finish) w procesie kształcenia projektantów wzornictwa – program przedmiotu i zestaw pomocy dydaktycznych. W ramach współpracy z firmą Lechler i jej polskim dystrybutorem STS-Berg od 2015 roku odpowiada za wdrażanie i rozwój projektu Color Design© w Polsce, a od 2017 roku również w Czechach, Rosji i Słowacji współpracując z producentami w sektorze przemysłowym, dekoracyjnym i meblarskim.

Piotr Pacałowski
Projektant wzornictwa przemysłowego. Absolwent wzornictwa przemysłowego na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (filia w Katowicach). Prowadzi własną działalność projektową. Poza tym od 2015 prowadzi zajęcia z podstaw projektowania i modelowania oraz eksperymentów materiałowych na Wydziale Projektowym katowickiej ASP. Wcześniej wieloletni współpracownik firmy IKEA w Polsce i za granicą w dziedzinie projektowania wnętrz, wystawiennictwa, komunikacji wizualnej i marketingu. Współpracuje z wieloma firmami z branży meblowej (i nie tylko) jako projektant produktu i konsultant w zakresie budowania świadomości marki, m.in. Kielecka Fabryka Mebli, Dolmar Meble, IKEA, Agata S.A., Fabryka Formy, BetaMed. Brał udział w wielu wystawach i konkursach w kraju i za granicą, np. wielokrotnie na Międzynarodowym Biennale Designu w Saint-Étienne we Francji.

Agnieszka Skrzypczak
Z wykształcenia biolog, botanik. Po studiach podyplomowych w oddziale Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie, Międzyuczelnianego Studium Terenów Zieleni w Krakowie, a także studiów Oceny i wyceny zasobów przyrodniczych SGH-SGGW, zajmuje się projektowaniem ogrodów i terenów zieleni oraz ochroną przyrody podczas inwestycji. W 2018 ukończyła studia podyplomowe Terapii ogrodniczej na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Interesuje się szczególnie aspektem projektowania ogrodów terapeutycznych, projektowaniem włączającym, a także właściwym doborem roślin służących do pracy z pacjentami w ramach hortiterapii.

Justyna Tarajko-Kowalska
Dr inż. architekt, nauczyciel akademicki. Od 2001 roku pracuje na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Jest autorką przeszło 50 artykułów i licznych wykładów o tematyce barwy w architekturze i urbanistyce. Uczestniczyła w wielu konferencjach i sesjach naukowych poświęconych barwie m.in. w kongresach AIC (Międzynarodowe Stowarzyszenie Barwy). Od 2005r. jest członkiem grupy studialnej AIC Environmental Color Design Study Group. Jest również autorką i współautorką kilku opracowań wykonanych na zlecenie producentów farb i tynków zewnętrznych, wspomagających wybór barw elewacyjnych. W swojej pracy badawczej koncentruje się szczególnie na zagadnieniach związanych z kolorem w środowisku zbudowanym.

Kamilla Ernandes i Wioletta Jocz
Stowarzyszenie Artystyczne Otwarcie
Stowarzyszenie Artystyczne Otwarcie jest grupą 15 osób związanych z różnorodną aktywnością twórczą, miłośników i pasjonatów sztuki. Pochodzimy ze Świebodzina. Pomysł założenia Stowarzyszenia zrodził się trzy lata temu. Stowarzyszenie podejmuje różnorodne działania w przestrzeni miejskiej, pozytywnie wpływające na wizerunek, architekturę i estetykę miasta. Organizujemy wystawy, pokazy oraz inne szeroko pojęte działania artystyczne. Otwieramy się by edukować, pokazywać i realizować wszelkie działania, które wprowadzą sztukę w codzienne życie.