Organizatorzy Konferencji
Wydział Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie

Partnerzy Konferencji

 • RZECZ PIĘKNA Fundacja Rozwoju Wydziału Form
  Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
 • Polskie Stowarzyszenie Barwy
 • STS-Berg SP. Z O.O.
 • Lechler (since 1858)
 • 2+3D kwartalnik projektowy

Komitet Organizacyjny

 • Dr Bożena Groborz
 • Dr Agata Kwiatkowska-Lubańska
 • Dr inż. Arch. Justyna Tarajko-Kowalska
 • Dr Maria Godyń – koordynator prac wydawniczych
 • mgr Bożydar Tobiasz – organizacja wystaw