Konferencja BARWA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
22 listopada 2019
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Wydział Form Przemysłowych,
ul. Smoleńsk 9 31-108 Kraków