Konferencja BARWA WE WZORNICTWIE
30 listopada 2018
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Wydział Form Przemysłowych,
ul. Smoleńsk 9 31-108 Kraków