Organizatorzy Konferencji:
Katedra Przestrzeni i Barwy oraz Katedra Komunikacji Wizualnej
Wydziału Form Przemysłowych
Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Partnerzy Konferencji

  • Open Eyes Art Festival
  • RZECZ PIĘKNA Fundacja Rozwoju Wydziału Form
    Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Komitet Organizacyjny

  • przewodnicząca – dr hab. Agata Kwiatkowska-Lubańska, prof. ASP
  • dr hab. Ewa Paluczuk, prof. ASP
  • dr hab. Bożena Groborz
  • mgr Sonia Furmanek
  • mgr Marta Osipczuk