Bożena Groborz
Kierownik Katedry Przestrzeni i Barwy WFP ASP w Krakowie. Prowadzi Pracownię Tekstyliów Użytkowych, skoncentrowaną na poszukiwaniu nowych możliwości na styku tekstyliów i nowych technologii. Projektant komunikacji wizualnej, grafiki tkanin i ubioru. Autorka artykułów i wykładów poświęconych modzie i nowym technologiom. Kierownik Katedry Wzornictwa w PWSZ w Tarnowie.

Monika Jenowein-Patyczek
Artystka zajmująca się różnymi dziedzinami sztuk wizualnych. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Malarstwa i Grafiki ASP w Gdańsku na kierunku Grafika Projektowa. Prowadziła własne studio artystyczne w Londynie, które zaowocowało zaproszeniami przez międzynarodowych kuratorów do publicznych instalacji oraz wystaw zbiorowych i indywidualnych. Współpracuje z ASC Galerią w Londynie i grupą artystyczną WL4 w Gdańsku. Od 2016 prowadzi zajęcia między innymi z „Wiedzy o kolorze” ze studentami Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Anna Kmita
Absolwentka kierunku wzornictwo ASP w Katowicach, pracuje na macierzystej uczelni, uczy projektowania kolorystyki i współprowadzi pracownię podstaw projektowania. Zajmuje się projektowaniem informacji i identyfikacji oraz kolorystyki, pracuje w składzie zespołów naukowo-projektowych. Realizowała programy badawcze mające na celu zachowanie dziedzictwa i przywracanie do świadomości społecznej zapomnianych elementów wzornictwa tworzących historię, kulturę i tożsamość Śląska. Programy zakończono publikacjami, prezentacjami na konferencjach międzynarodowych oraz wdrożeniami z zakresu sztuki użytkowej.

Marcin Koszałka
Polski operator i reżyser filmowy, doktor habilitowany sztuk filmowych, absolwent Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego oraz Łódzkiej Szkoły Filmowej, członek Polskiej Akademii Filmowej i Europejskiej Akademii Filmowej, Związku Polskich Artystów Fotografików, Polskiego Związku Alpinizmu, taternik, alpinista, maratończyk.
Z wykształcenia jest operatorem filmowym. Zrealizował zdjęcia do wielu polskich filmów. Marcina Koszałkę wymienia się jako jednego z najważniejszych polskich dokumentalistów swojego pokolenia, zrealizował szereg filmów dokumentalnych, m.in. Istnienie (2007) i Deklarację nieśmiertelności (2010). Jego dokumenty, często podejmujące tematykę śmierci i przemijania, były wielokrotnie nagradzane na najważniejszych międzynarodowych festiwalach filmów dokumentalnych. Jako reżyser filmu fabularnego Koszałka zadebiutował thrillerem Czerwony pająk (2015), pokazanym premierowo w konkursie głównym Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Karlowych Warach. Kino Koszałki zazwyczaj dotyka spraw osobistych, bliskich samemu reżyserowi.

Krzysztof Kućma
Projektant komunikacji wizualnej i wzornictwa. Architekt systemu informatycznego ChromaChecker – nowatorskiego oprogramowania specjalistycznego, dedykowanego dla potrzeb kontroli barwy w procesach produkcyjnych. Specjalista w zakresie zarządzania barwą (certyfikaty Idealliance CMP, USA), kontroli procesów technologicznych oraz norm ISO i standardów przemysłowych dla branży poligraficznej (Certyfikowany ekspert Ugra PSO – Szwajcaria). Prezes ChromaSync Sp. z.o.o – firmy koordynującej globalny rozwój projektu. Absolwent i współpracownik Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Agata Kwiatkowska-Lubańska
Projektantka wzornictwa, profesor Wydziału Form Przemysłowych, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Organizatorka wielu konferencji z dziedziny barwy i projektowania, autorka prac badawczych, członkini międzynarodowych stowarzyszeń i rad naukowych, autorka artykułów w czasopismach popularnych i branżowych. Pasjonatka symboliki barwy w sztuce i kulturze oraz  zagadnień projektowania kolorystyki. Kierownik Pracowni Wiedzy o Barwie oraz Prorektor ds. Badań i Ewaluacji krakowskiej ASP.

Agnieszka Nawrocka
Projektant i wykładowca w ASP w Katowicach i Wyższej Szkole Technicznej. Wraz z Justyną Kucharczyk prowadzi biuro projektowe TUKEJ. Zajmuje się głównie projektowaniem systemów informacji wizualnej i całościową identyfikacją. Prace zawodową ściśle łączy z pracą na uczelni gdzie prowadzi Pracownie Projektowe Systemów Informacji. Za system informacji dla budynku NOSPR-u w Katowicach została nagrodzona w konkursach ED Awards oraz Śląska Rzecz.

Ewa Pawluczuk
Absolwentka Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od roku 1989 pracownik WFP ASP w Katedrze Komunikacji Wizualnej, której obecnie jest kierownikiem. Prowadzi pracownię Projektowania Komunikacji Wizualnej B na drugim stopniu studiów, wykłada również na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej – kierunek Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego. Promotor dyplomowych prac magisterskich i licencjackich.
Kurator wielu konkursów graficznych. Projektuje elementy komunikacji wizualnej, plakaty, projekty opakowań. Bierze udział w konkursach i wystawach grafiki użytkowej.

Robert Sowa
Reżyser filmów animowanych, producent. Zajmuje się autorskim filmem animowanym, malarstwem i fotografią. Jest również autorem projektów multimedialnych łączących m.in. animację z muzyką współczesną. Współpracował przy realizacji wielu filmów fabularnych i dokumentalnych. Od 2013 roku kieruje Pracownią Filmu Animowanego ASP w Krakowie. Filmy Roberta Sowy były prezentowane na wielu festiwalach krajowych i międzynarodowych, biorąc udział w prestiżowych pokazach m.in. w: Tatsuno Art Project, Japonia, SVA Nowy Jork, USA, Kaywon Art&Design Univeristy, Berlin, Film Polska, Centrum Pompidou, Paryż, Museum of Modern Art, Nowy Jork, Festival del film Locarno, University of Washington, Anima Mundi Gallery, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Brazylia, Muzeum Narodowe w Krakowie, w kolekcji “Galeria Sztuki Poleksij XX wieku”.

Barbara Widłak
Absolwentka i pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Komunikacji Wizualnej Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Od  roku współpracuje z heraldykami z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, tworząc współczesna symbolikę samorzadową. Projektuje herby, agi, chorągwie, sztandary, pieczecie oraz insygnia władzy. Zaprojektowała około  herbów, które zostały zatwierdzone przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, m.in. herb województwa małopolskiego, śląskiego, herby powiatów małopolskich oraz wielu miast w tym Krakowa. Opracowuje kompleksowe heraldyczne systemy identyfikacji wizualnej miedzy innymi dla uczelni krakowskich. W wolnych chwilach uprawia kaligrafię.
Za działalność heraldyczna otrzymała wiele nagród, wyróżnień i odznaczeń m.in. Nagroda im. Adama Heymowskiego, przyznawana przez Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Honoris Gratia – odznaczenie od Prezydenta Miasta Krakowa, oraz Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Monika Wojtaszek-Dziadusz
Absolwentka Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Pracuje na macierzystym Wydziale w Katedrze Komunikacji Wizualnej. Obecnie prowadzi tam Pracownię projektowania typografii i opakowań. Projektuje książki oraz plakaty, identyfikacje firm, a także opakowania.

Justyna Tarajko-Kowalska
Dr inż. architekt, nauczyciel akademicki. Od 2001 roku pracuje na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Jest autorką przeszło 50 artykułów i licznych wykładów o tematyce barwy w architekturze i urbanistyce. Uczestniczyła w wielu konferencjach i sesjach naukowych poświęconych barwie m.in. w kongresach AIC (Międzynarodowe Stowarzyszenie Barwy). Od 2005r. jest członkiem grupy studialnej AIC Environmental Color Design Study Group. Jest również autorką i współautorką kilku opracowań wykonanych na zlecenie producentów farb i tynków zewnętrznych, wspomagających wybór barw elewacyjnych. W swojej pracy badawczej koncentruje się szczególnie na zagadnieniach związanych z kolorem w środowisku zbudowanym.

Artyści:
„Barwa dźwięku”, set audio-wizualny

Dawid Kozłowski
Artysta wideo, motion designer, Vj, fotograf. Absolwent teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktor w dziedzinie sztuki. Adiunkt na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie oraz na Wydziale Sztuki PWSZ w Tarnowie. Redaktor internetowego pisma o dizajnie FORMY.
Jest autorem licznych multimediów i opraw wizualnych do wielu spektakli teatralnych i operowych, wystaw muzealnych oraz wydarzeń scenicznych. Tworzył oprawy multimedialne wystaw w Muzeum Narodowym w Krakowie #DZIEDZICTWO, kurator dr hab. Andrzej Szczerski, Z drugiej strony rzeczy. Polski dizajn po roku 1989 – kurator prof. Czeslawa Frejlich. W teatrze tworzył multimedia do spektakli m.in.: Jaś i Małgosia – (Opera Nova w Bydgoszczy); Skrzypek na dachu (Teatr Muzyczny w Gdyni); Magiczna podróż. Piękna nasza Polska cała – (Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze); Hamlet (Teatr im. J. Słowackiego). Tworzył oprawy wizualne koncertów i wydarzeń festiwalowych m.in. Dwa Brzegi – koncert muzyki Włodka Pawlika (Festiwal Filmu i Sztuki – Dwa Brzegi); Archipelag Sław – koncert galowy XVI Konkursu Pamiętajmy o Osieckiej (Teatr Roma w Warszawie); Jazzformance Wiprsza/Spójność Świata (produkcja Fundacja Miasto Literatury).
Jest autorem testów naukowych z dziedziny sztuki mediów oraz projektowania m.in. Kino interaktywne. Wstęp do historii miksowania obrazu na żywo (W poszukiwaniu nowego, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”), Projektowanie wobec kultury opresji. O strategiach projektowych Krzysztofa Wodiczko (Formy 0/2019), Kultura ekranowa. O strategiach projektowych kolektywu panGenerator (Formy 10/2021).

Antonis Skolias
Kompozytor i muzyk. Perkusista zespołów Kolos, Rycerzyki, Companions, Impro Krk. Założyciel grupy Amusing Companions, Lord Bemol. Współpracownik Mateusza Pakuły oraz Evy Rysovej. Stypendysta Miasta Krakowa oraz Funduszu Wyszechradzkiego. Nagrodzony statuetką Ludwika za muzykę do „Wieloryb the Globe”, wyróżniony przez miesięcznik Teatr za najlepszą muzykę do spektaklu „Mój niepokój ma przy sobie broń”.
Płyta „Kolos” wyróżniona jako druga najlepsza płyta jazzowa 2016 przez magazyn JazzPress a płyta Rycerzyków „Kalarnali” uznana za jedno z najciekawszych wydawnict sceny muzyki niezależnej 2018.

Zuzanna Skolias-Pakuła
Aktorka, wokalistka, autorka muzyki teatralnej. Urodzona w 1985 roku. Absolwentka krakowskiej AST (2008). Jako aktorka współpracuje m.in. z Teatrem Łaźnia Nowa w Krakowie, Narodowym Starym Teatrem w Krakowie, Teatrem STU w Krakowie, Teatrem im. S. Żeromskiego w Kielcach. Jest współtwórczynią muzyki m.in. do spektakli na podstawie sztuk Mateusza Pakuły (w reżyserii Evy Rysovej: „Na końcu łańcucha”, „Twardy gnat, martwy świat”, „Wieloryb The Globe”; w reżyserii Mateusza Pakuły: „Pluton p-brane”, „Chaos pierwszego poziomu”). Często odpowiada za przygotowanie wokalne i muzyczne aktorów podczas prób do spektakli (m.in. „Dwanaście stacji” w reż. Evy Rysovej, „Balladyna” w reż. Krzysztofa Pluskoty). Jako wokalistka i autorka muzyki współtworzyła zespoły Time For Funk i Lord Bemol. Na swoim koncie ma kilka wydawnictw płytowych oraz role w krótkich metrażach i słuchowiskach. Od 2016 roku współtworzy grupę teatru improwizowanego Impro KRK, działającą pod okiem Steena Haakona Hansena. Stypendystka Miasta Krakowa oraz Funduszu Wyszehradzkiego. Laureatka Nagrody Ludwika za muzykę do spektaklu „Wieloryb The Globe”, skomponowaną w duecie z bratem, Antonisem Skoliasem.