Opłaty konferencyjne

Pełna opłata konferencyjna – 250 pln

  • uczestnictwo w konferencji
  • publikacja artykułu w recenzowanym wydawnictwie konferencyjnym
  • egzemplarz wydawnictwa konferencyjnego
  • poczęstunek podczas przerw (przerwy kawowe, lunche)

Opłata dla pozostałych uczestników konferencji – 50 pln

  • uczestnictwo w konferencji
  • przerwy kawowe

Uroczysta kolacja – 200 PLN

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów podróży i noclegów.

Opłata konferencyjna, z dopiskiem Colour-Culture-Science
powinna być dokonana przelewem bankowym na konto:

Dane do przelewu

Odbiorca
RZECZ PIĘKNA Fundacja Rozwoju Wydziału Form
Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
31-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9
Nr konta: PL 85124030021111000028856364
SWIFT: PKOP PL PW
faktury: info@colourday.pl